DataRut Modülleri

Mobil Uygulama Modülü;


Formlara data girişinin sağlandığı mobil uygulama (Android, IOS), dinamik form ve rapor tasarlama ekranı, kullanıcı tanımlama ekranı, proje bazlı hiyerarşi girişi ekranı, duyuru ekranı bulunur.

Ayrıca;

  • Sahada birden fazla ERP programlarıyla entegre çalışabilir,
  • Kullanıcıya kendi rutunu oluşturma imkanı veren yapıdadır,
  • Girilen dataların (sipariş, bütçe, rut bilgisi veya form) verilen hiyerarşi doğrultusunda onay sisteminden geçirerek merkeze ileten kurguda,
  • Resim, ses, kordinat ve zaman bilgilerini toplayabilen,
  • Otomatik raporlama sistemi bulunan yapıdadır.