DataRut ModülleriBütçe Yönetim Modülü

Bütçeleri proje bazlı ayırabilme, ayrı hiyerarşi tanımlayabilme ve onay mekanizması doğrultusunda çalışan, ERP programlarına entegre bütçe yönetim, takip ve raporlama modülüdür.